adw. dr Politowicz Konrad Andrzej

Adwokat

Jestem absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorem nauk prawnych, autorem lub współautorem kilkudziesięciu opracowań naukowych, w tym pierwszej w Polsce monografii poświęconej grzywnie akcesoryjnej, a także materiałów szkoleniowych i głos do orzeczeń sądowych z zakresu prawa karnego materialnego i procedury karnej, postępowania wykonawczego, ruchu drogowego, środków kompensacyjnych, prawa i procedury administracyjnej. Prowadziłem zajęcia dydaktyczne ze studentami Uniwersytetu Opolskiego oraz aplikantami adwokackimi.

Doświadczenie zawodowe:

Jestem byłym wieloletnim pracownikiem Sekcji Wykonawczej i Sekcji Wykroczeniowej Sądu Rejonowego w Opolu oraz byłym członkiem pozaetatowym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. Uczestniczyłem w licznych konferencji naukowych i problemowych, konsultacjach projektów aktów prawnych, spotkaniach roboczych w Ministerstwie Sprawiedliwości, pracy komisji parlamentarnych, rozprawach przed NSA i Trybunałem Konstytucyjnym. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, w tym wykonawczych, rodzinnych – ze stosunków małżeńskich i między rodzicami a dziećmi, administracyjnych, cywilnych majątkowych i odszkodowawczych, przed sądem pracy i w zakresie ubezpieczeń społecznych (także rolniczych), w stosowaniu procedury zamówień publicznych. Prowadziłem obsługę prawną podmiotów organizacyjnych, w tym z sektora jednostek budżetowych podlegających ustawie o finansach publicznych.

Telefon: 606 281 119
E-mail:
WWW: http://www.jukon-kancelaria.pl

ADRES KANCELARII

ul. Ozimska 71/2, 45-368 Opole
http://slmadwokaci.pl